pl en
Login

Register in the contractor base

Contact

Company data

Address

Contact person

Business Activities

Check purchase categories

You can select products in many categories

Check all| Uncheck all

Statements

 • Klauzula informacyjna - read*

  Klauzula informacyjna:

  Pursuant to art. 13 sec. 1 and 2 of the Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (the GDPR) we inform that:

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@kwbkonin.pl, nr telefonu: 63 247 34 25.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie w celu realizacji zapisów określonych niniejszym Regulaminem, w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora danych osobowych innym podmiotom, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu oraz funkcjonowania Platformy Zakupowej. W razie konieczności dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana wyłącznie w celu zapewnienia realizacji zadań Platformy Zakupowej oraz zgodnie z zawartą przez Administratora danych osobowych z Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. W sprawach związanych z ochroną danych w zakresie przetwarzania ich przez Logintrade S.A. i LT Serwis sp. z o.o. może kontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych Logintrade S.A., adres e-mail: ochronadanych@logintrade.com.p.
  7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi lub przedawnienia wszystkich roszczeń oraz będą archiwizowane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
  8. You have the right to access the content of your personal data and to rectify, erase or limit their processing and rectification, and the right to object to the processing and to transfer the data.
  9. You have the right to withdraw your consent to the processing of your data at any time. The exercise of the right of withdrawal shall not affect processing carried out on the basis of the consent prior to the withdrawal.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  11. Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Platformy Zakupowej.
  12. Administrator danych osobowych nie umożliwia korzystania z usług wskazanych w niniejszym Regulaminie anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
  13. Your personal data will not be processed automatically and will not be profiled.

Logintrade platform uses cookies.Click here to learn more.


OK